Кваліфікаційні сертифікати:

Безпека експлуатації     Надійність і стійкість     Оцінка впливу на навколишнє середовище

 

 

 

 

Сертифікати з неруйнівного контролю:

Неруйнівний контроль ультразвуковий Дехтяр     Неруйнівний контроль візуальний Дехтяр     Неруйнівний контроль ультразвуковий Коробчук     Неруйнівний контроль візуальний Коробчук

 

 

 

 

Свідоцтва про підвищення кваліфікації: